Poniedziałek, 18. Marzec 2019

Pływalnia "Delfin"

1

 

Osoby dorosłe
Poniedziałek – Piątek w godz. 9:00 - 21:00 15,00 zł / godz.
Sobota, Niedziela, Święta w godz. 9:00 - 21:00 16,00 zł / godz.

Dzieci do lat 7 - bezpłatnie.
Dzieci i młodzież z ważną legitymacją szkolną lub studencką, grupy zorganizowane
(minimum 15 osobowe, w tym 1 osoba wstęp darmowy)

 
Poniedziałek - Piątek w godz. 9:00 - 21:00 12,00 zł / godz.
Sobota, Niedziela, Święta w godz. 9:00 - 21:00 13,00 zł / godz.
SAUNA

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek

 Sobota, Niedziela, Święta
 
w godz. 09.00 – 21:00

w godz. 09:00 – 21:00

bilet na pływalnię obejmuje wejście na saunę

Poniedziałek – Niedziela, Święta    
KARNETY - MIX
Karnet ważny 30 dni od dnia zakupu, możliwość wejścia nieograniczonej ilości osób na 1 karnet;
możliwość dowolnego łączenia opcji;
dostępne usługi: pływalnia, sauna, solarium.
Pływalnia Sauna i solarium
Opcja 1 55,00 zł Opcja 1 55,00 zł
Opcja 2 85,00 zł Opcja 2 85,00 zł
Opcja 3 115,00 zł Opcja 3 115,00 zł

 

Sprzedaż biletów do godz. 20:00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 

Karnet: Pływalnia/ Suna

Cena karnetu:

Kwota do wykorzystania

Opcja 1

55 zł

60 zł

Opcja 2

85 zł

98 zł

Opcja 3

115 zł

150 zł

 

* plus wartość jednorazowego zakupu karty - 25,00 zł

 

1. Karta abonamentowa (karnet) jest własnością klienta i nie podlega zwrotowi do COS OPO Wałcz.

2. Klient może wykupić jedną wybraną opcję, jak również dowolnie łączyć opcje według potrzeb.

3. Karnet ważny jest przez 40 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakupu:

- 30 dni na korzystanie z dostępnych usług: pływalnia, sauna.

- 10 dni na uaktualnienie, tzn. ponowne wykupienie dowolnej opcji cenowej na kolejny okres ważności.

4. W przypadku nie uaktualnienia karty abonamentowej w terminie (patrz punkt 3), karta zostaje

zablokowana w systemie kasy pływalni, a pozostałe na niej środki pieniężne stają się niedostępne,

co oznacza ich przepadek na rzecz sprzedającego, a ponowne wykupienie abonamentu z dowolną opcją

nie powoduje przywrócenia utraconych środków.

5. Z jednego karnetu może korzystać nieograniczona liczba osób. Wykorzystana kwota (zgodna z cennikiem usług) jest każdorazowo

odejmowana od dostępnego stanu konta.

6. Rozliczenie czasu korzystania z usług dokonuje się z dokładnością do jednej minuty.

7. Zakupienie biletu wstępu lub karty abonamentowej (karnetu) równoznaczne jest

z wyrażeniem zgody na warunki sprzedaży.

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 27662