Poniedziałek, 18. Marzec 2019

Medycyna sportowa w COS-OPO w Wałczu

1

Kwalifikacja do sportu odbywa się w budynku pływalni, pierwsze piętro, pokój nr 101 po wcześniejszym/ telefonicznym/ osobistym zarejestrowaniu się pod numerem telefonu 67 258 44 61 wew. 135 lub 67 258 91 92 w. 135.
 

Rejestracja odbywa się w:

poniedziałek w godz. 12.00-14.00

wtorek w godz. 12.00-17.00

środa w godz. 14.00-16.00

czwartek w godz. 12.00-14.00

piątek w godz. 12.00-16.00

 

Godziny przyjęć poradni medycyny sportowej:

poniedziałki 14:30 - 18:30

środy 10:00 - 14:00

czwartki 14:30 - 18:30

Przyjmuje lekarz specjalista medycyny sportowej – Wojciech Strokowski
 

Adres:

Centralny Ośrodek Sportu - Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz

Pływalnia „Delfin” – pokój nr 103

Nr telefonu: 67 258 4461 wew. 135
 

Podstawy prawne:

1.Ustawa o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku.

2.Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 roku.

3.Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiegoz dnia 14.04.2011 roku.

 

Wszystkich sportowców w wieku do lat 23 serdecznie zapraszamy do korzystania z bezpłatnej oferty badań z zakresu medycyny sportowej:
 

Badania obejmują:

1.Wstępne badanie lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydanie orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu.

2.Okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

3.Kontrolne badania lekarskie – w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.

Wstępne okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

1.Ogólnego badania lekarskiego.

2.Badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.

 

Zakres badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie lub posiadających licencję na amatorskie uprawianie sportu:

 

Badania wstępne obejmują:

1.Pomiary antropometryczne.

2.Ogólne badanie lekarskie.

3.Próbę wysiłkową.

4.Badanie elektrokardiograficzne.

5.Badanie ogólne moczu.

6.Badanie morfologii krwi.

7.Konsultacja laryngologiczna.

8.Konsultacja okulistyczna.

9.Konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).

10.EEG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).

11.Oznaczenia stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie, skoki spadochroniarskie, sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sport motorowy),

12.Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasy).

13.Badanie radiologiczne odcinka lędżwiowego kręgosłupa (dotyczy: podnoszenie ciężarów).

14.Badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie).

15.Konsultacja psychologiczna (dotyczy: skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).

 

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

 

Co sześć miesięcy:

1.Pomiary antropometryczne,

2.Ogólne badanie lekarskie,

 

Co roku:

1.próbę wysiłkową,

2.badanie EKG spoczynkowe,

3.badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorcem odsetkowym,

4.oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie, skoki spadochranowe, sport lotniowy, paralotniowy i sport motorowy),

5.badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie).

Co dwa lata: 

1.konsultacja laryngologiczna,

2.konsultacja okulistyczna,

3.konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

4.badanie elektroencefalograficzne – EMG (dotyczy:boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe),

5.badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo, zapasy),

6.badanie radiologiczne odcinka lędzwiowego kręgosłupa (ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w terningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu),

 

BADANIA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zakres przeprowadzanych badań określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.12.2004r. (Dz.U.2004, nr282, poz.2815)

Wszystkich młodych sportowców serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty badań z zakresu medycyny sportowej: 

 • poniedziałki od 14:30 - 18:30
 • środy od 10:00 - 14:00
 • Czwartki od 14:30 - 18:30 

Badania obejmują: 

 1. Wstępne badanie lekarskie – w przypadku ubiegania się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie sportu i wydanie orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu. 
 2. Okresowe badania lekarskie – w przypadku posiadania licencji na amatorskie uprawianie sportu i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu. 
 3. Kontrolne badania lekarskie – w przypadku osób posiadających licencję, które doznały urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności lub porażki przez nokaut i ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu.
   

Wstępne okresowe i kontrolne badania lekarskie składają się z:

 1. Ogólnego badania lekarskiego. 
 2. Badania specjalistycznego i diagnostycznego w zakresie niezbędnym do wydania orzeczenia.


  ZAKRES BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE LUB POSIADAJĄCYCH LICENCJĘ NA AMATORSKIE UPRAWIANIE SPORTU

Badania wstępne obejmują:

 1. Pomiary antropometryczne. 
 2. Ogólne badanie lekarskie. 
 3. Próbę wysiłkową. 
 4. Badanie elektrokardiograficzne. 
 5. Badanie ogólne moczu. 
 6. Badanie morfologii krwi. 
 7. Konsultacja laryngologiczna. 
 8. Konsultacja okulistyczna. 
 9. Konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe). 
 10. EEG (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe). 
 11. Oznaczenia stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie, skoki spadochroniarskie, sport lotniowy, paralotniowy i motolotniowy oraz sport motorowy), 
 12. Badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo i zapasy). 
 13. Badanie radiologiczne odcinka lędżwiowego kręgosłupa (dotyczy: podnoszenie ciężarów). 
 14. Badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie). 
 15. Konsultacja psychologiczna (dotyczy: skoki spadochronowe, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe).
   

 

Badania okresowe obejmują badania przeprowadzane:

Co 6 miesięcy:

 • pomiary antropometryczne, 
 • ogólne badanie lekarskie,

Co roku:

 • próbę wysiłkową, 
 • badanie EKG spoczynkowe, 
 • badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu, odczyn opadania krwinek czerwonych, morfologię krwi obwodowej z wzorcem odsetkowym, 
 • oznaczenie stężenia glukozy w surowicy krwi (dotyczy: płetwonurkowanie, skoki spadochranowe, sport lotniowy, paralotniowy i sport motorowy), 
 • badanie spirometryczne (dotyczy: płetwonurkowanie).

Co dwa lata: 

 • konsultacja laryngologiczna, 
 • konsultacja okulistyczna, 
 • konsultacja neurologiczna (dotyczy: boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe), 
 • badanie elektroencefalograficzne – EMG (dotyczy:boks, kick-boxing, sporty dalekowschodnie, sztuki walki, płetwonurkowie, skoki spadochroniarskie, sporty lotniowe, paralotniowe i motolotniowe), 
 • badanie radiologiczne odcinka szyjnego kręgosłupa (dotyczy: judo, zapasy), 
 • badanie radiologiczne odcinka lędzwiowego kręgosłupa (ubiegający się o przyznanie licencji na amatorskie uprawianie podnoszenia ciężarów oraz przed dopuszczeniem do udziału w terningach i zajęciach specjalistycznych w tej dyscyplinie sportu), 
 • konsultacja psychologiczna (dotyczy: skoki spadochronowe, sport lotniowych, paralotniowy i motolotniowy). 

  

 

ZAPRASZAMY!

 

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 15091