Poniedziałek, 15. Październik 2018

Rezerwacja

Wypełnij formularz, jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją miejsca w naszym ośrodku


 Klauzula informacyjna
 Przetwarzanie Danych Osobowych w COS:


Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej 6a w Warszawie.

Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, nip, regon, pesel, numer dowodu tożsamości, numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek będą przetwarzane:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z COS, lub działania niezbędne do jej zawarcia (Art. 6 ust. 1 lit. b). W tym przypadku dane te będziemy przetwarzać przez 6 lat, ze względu na wymagania Ustawy o rachunkowości.
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w dyspozycji COS (Art. 6 ust. 1 lit. f). Dane zebrane w tym celu przetwarzamy przez 3 lata.

W przypadku korzystania przez Państwa z usług rehabilitacyjnych będziemy również przetwarzać informacje dotyczące stanu zdrowia oraz odbytych wcześniej zabiegów. Dane te będziemy przetwarzać w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i diagnozy medycznej lub ze względu na ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

 

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez Centralny Ośrodek Sportu mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@cos.pl,
 • pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Sportu ul. Łazienkowska 6a 00-449 Warszawa.

REZERWACJA

Wałcz

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 9586