Środa, 23. Maj 2018

Rezerwacja

Wypełnij formularz, jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją miejsca w naszym ośrodku 


 

 Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych zawartych w formularzu rezerwacji jest Centralny Ośrodek Sportu, instytucja gospodarki budżetowej, z siedzibą w Warszawie 00-449, ul. Łazienkowska 6a wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374033 , NIP: 701-027-39-50 i REGON 142733356-00042.

Dane osobowe będą przetwarzane w procesie obsługi rezerwacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom w rozumieniu art. 7 ust.6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. 2016.922 ze zm.)

Użytkownik dokonujący rezerwacji jest uprawniony do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania oraz wniesienia sprzeciwu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U. 2016.922 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie rezerwacji.


 

REZERWACJA

Wałcz

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 8183