Piątek, 17. Sierpień 2018

Rezerwacja

Wypełnij formularz, jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją miejsca w naszym ośrodku


 Klauzula informacyjna
 Przetwarzanie Danych Osobowych w COS:


Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług oferowanych przez Centralny Ośrodek Sportu oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektów należących do COS. Dane te są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (RODO Art. 6 ust. 1 lit. B oraz Art. 6, ust. 1, lit. F.)

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora to: imię, nazwisko, nazwa firmy, nip, regon, pesel, nr dowodu tożasmości, nr paszportu, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek (monitoring wizyjny). Dodatkowo w przypadku realizacji zabiegów rehalibitacyjnych są to: rodzaj zabiegu, rodzaj schorzenia, zrealizowane zabiegi.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez firmy świadczące usługi ochrony fizycznej, z którymi współpracuje Administrator. 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora.

Posiadają Państwo prawa do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem. W przypadku braku wyrażenia zgód na przedstawione przetwarzanie, przedstawiciel Administratora ma prawo odmówić realizacji umowy.

REZERWACJA

Wałcz

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 9042